Myggskydd
US622 Mygg Spray
Pris: 60.00 kr
US622 är ett beprövat och effektivt insekts- och myggmedel som är framtaget av den amerikanska armén. Det ger ett effektivt skydd mot mygg och knott. Minskar även risken för fästingbett.

Spraya på särskilt utsatta hudytor. Kan upprepas efter behov, men högst 3 gånger/dag. US622 verkar frånstötande mot insekterna i minst fem timmar. Skulle du använda sololja så använd alltid US622 överst. Ej för barn under 3 år. Vikt: 23 g.