Lemmelkaffe
T-shirt Eldprovet
Pris: 349.00 kr
Eldprovet är ett medel för att skilja agnarna från vetet.

Vi kan inte rekommendera någon att dricka sex koppar kaffe under en sittning, men vi vill också uppmana alla till att göra det.

Ett eldprov är också ett medel för att fastställa någons skuld. Genom att låta den anklagade bära glödande metall en viss sträcka och sedan undersöka händerna efter brännmärken ansågs gudarna skydda den oskyldige som då var utan märken.